www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

مساحقه‌ و حد آن‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

1- در روایت‌ معتبر اسحاق(1) بن‌ جریر از امام‌ ششم‌(علیه السلام) در حدیثی‌ دارد.كه‌ زنی‌ از آن‌ حضرت‌ از زنانی‌ با زنانی‌ سؤال‌ كرد (كارهای‌ ناشایست‌ با هم‌می‌كنند) حد آنان‌ چیست‌؟ آن‌ حضرت‌ فرمود: حد زنا است‌. هنگامی‌ كه‌قیامت‌ بر پا شد آنان‌ را می‌آورند لباس‌هایی‌ از آتش‌ پوشیده‌ و مقنعه‌(چارقدهایی‌) از آتش‌ و شلوارهای‌ آتشین‌ بر آنهاست‌ و در جوف‌ آنان‌عمودهای‌ آتشی‌ تا سرهایشان‌ وارد می‌كنند و آنان‌ را در آتش‌می‌اندازند.
2- در رویات‌ صحیح(2) از امام‌ ششم‌‌(علیه السلام)  وارد شده‌ كه‌ آنان‌ در آتشند وجلبابی‌ از آتش‌ و كفش‌هائی‌ و چارقدهای‌ آتشین‌ پوشانده‌ شده‌ و درداخل‌ عورت‌ آنان‌ عمودهای‌ آتشین‌ وارد نموده‌ آنان‌ را در آتش‌می‌اندازند.
3- در روایتی(3) دیگر از امام‌‌(علیه السلام)  لعنت‌ پیغمبر اسلام‌( صلی الله علیه و آله و سلم) را بر آنان‌ذكر فرموده‌.
4- در روایت‌ یعقوب‌(4) بن‌ جعفر از آن‌ بزرگوار یا فرزندش‌ امام‌ هفتم‌‌(علیه السلام) از اینگونه‌ زنان‌ سؤال‌ شده‌ حضرت‌ تكیه‌ كرده‌ بودده‌. نشستند. وفرمودند: ملعونه‌ است‌ ملعونه‌ است‌. آنكه‌ سوار می‌شود و آنكه‌ سوار بروی‌ می‌شوند. تا از لباس‌های‌ خود بیرون‌ آید. همانا خداوند فرشتگان‌ واولیاء خدا آن‌ زن‌ را لعنت‌ می‌كنند و من‌ و هر كه‌ در پشت‌ پدران‌ و ارحام‌مادران‌ است‌. آن‌ كار به‌ خدا زنای‌ بزرگ‌تراست‌.
مسئله‌122  ـ سحق‌ همانند زنا حرام‌ است‌ (زن‌ آلت‌ انوثیت‌ خود را با آلت‌انوثیت‌ زنی‌ یا دختری‌ بمالد)
مسئله‌ 123 ـ با شرایطی‌ كه‌ در حد زنا گفته‌ شد. اگر سحق‌ صورت‌ گرفت‌.حد آن‌ بنا بر مشهور 100 تازیانه‌ برای‌ هر یك‌ از فاعله‌ و مفعوله‌ است‌. خواه‌همسردار باشند یا نباشند. و تنی‌ چند از فقهاء برای‌ زن‌ محصنه‌ (معنی‌احصان‌ در مسئله‌ 59 و 64 گفته‌ شد) سنگسار و غیر او را تازیانه‌ گفته‌اند. واین‌ گفته‌ در مورد خاصی‌ صحیح‌ و بجاست‌ و در غیر آن‌ روشن‌ نیست‌. گرچه‌ قریب‌ به‌ نظر می‌رسد. و آن‌ موردی‌(5) است‌ كه‌ در زمان‌ امیرالمؤمنین‌‌(علیه السلام)  و بعداً در زمان‌ منصور دوانیقی‌ اتفاق‌ افتاد. مردی‌ با زن‌ خود جماع‌كرده‌. و زن‌ خود را به‌ دختری‌ بكر رسانده‌ با وی‌ مساحقه‌ كرده‌. با انتقال‌نطفه‌ شوهر. دختر آبستن‌ شد. امام‌ حسن‌ ‌(علیه السلام)  جواب‌ داده‌ حضرت‌ امیر‌(علیه السلام)  آن‌ را تصویب‌ و تصدیق‌ فرمودند. ابتداء مهر دختر از زن‌ شوهردارگرفته‌ می‌شود. سپس‌ زن‌ را سنگسار می‌كنند. (چون‌ محصنه‌ است‌) وصبر می‌كنند تا دختر وضع‌ حمل‌ كرده‌. فرزند را به‌ پدر (صاحب‌ نطفه‌)رد می‌كنند و دختر را حد. (تازیانه‌) می‌زنند. و آیا دختر مادر بچه‌ است‌ واحكام‌ مادر و فرزند بر آنها جاری‌ است‌؟ دو احتمال‌ است‌.
مسئله‌ 124 ـ چنانچه‌ سحق‌ تكرار شد و دو بار فاعله‌ یا مفعوله‌ حد خورددر مرتبه‌ سوم‌ كشته‌ می‌شود.
مسئله‌ 125 ـ سحق‌ به‌ چهار بار اقرار و یا شهادت‌ چهار شاهد مرد عادل‌ثابت‌ می‌شود. و احتمال‌ قوی‌ دارد در این‌ مورد شهادت‌ زن‌ها پذیرفته‌ شود.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92203
امروزامروز8
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته126
این ماهاین ماه942
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92203