www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

توبه‌ زانی‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسئله‌ 95 ـ اگر بعد از اقرار به‌ زنا توبه‌ كرد. و حدش‌ سنگسار باشد. امام‌مخیر است‌ وی‌ را سنگسار نموده‌ یا ببخشد.
مسئله‌ 96 ـ چنانچه‌ زانی‌ پیش‌ از شهادت‌ شهود توبه‌ كند. حد از وی‌ساقط‌ می‌گردد. و مشهور این‌ است‌ كه‌ با توبه‌ بعد از شهادت‌ حد ساقط‌نمی‌شود. و این‌ گفته‌ با ادله‌ بهتر سازش‌ دارد.
مسئله‌ 97 ـ نزد ما شیعه‌ اگر زنی‌ یا دختری‌ بدون‌ شوهر آبستن‌ شود. حدزنا بر او جاری‌ نمی‌شود. و در بین‌ علماء سنت‌ شافعی‌ و ابو حنیفه‌ نیز با ماموافقند. ولی‌ مالك‌ حد را لازم‌ دانسته‌. و مالكیه‌ گفته‌اند مگر شهود شهادت‌به‌ تزویج‌ وی‌ بدهند. یا چیزی‌ كه‌ درستی‌ گفتارش‌ را ثابت‌ كند یا نشانه‌ای‌ براكراه‌ بر جماع‌ با وی‌ باشد.
مسئله‌ 98 ـ اگر چهار شاهد عادل‌ مرد با همان‌ شرایط‌ كه‌ گذشت‌ درمسئله‌ 26. شهادت‌ به‌ زنای‌ زنی‌ در قُبُل‌ دادند. ولی‌ خود زن‌ ادعای‌ بكارت‌دارد. و چهار زن‌ عادله‌ یا مورد اعتماد شهادت‌ بر صحت‌ گفته‌ وی‌ دادند حدنمی‌خورد. و هم‌ چنین‌ اگر حاكم‌ بر بسبب‌ وسائل‌ روز علم‌ به‌ بكارت‌ اوپیدا كرد.و اگر شهود شهادت‌ به‌ زنای‌ در دبر دادند زنا ثابت‌ و حد جاری‌می‌گردد.
مسئله‌ 99 ـ در فرض‌ مسئله‌ بالا آیا مردی‌ كه‌ شهادت‌ به‌ زنای‌ وی‌ داده‌اندحد می‌خورد؟ ظاهراً حد ندارد. و شهود زنا نیز حد قذف‌ ندارند.
مسئله‌ 100 ـ حد بر مردی‌ كه‌ شهادت‌ به‌ زنای‌ وی‌ دادند ولی‌ آلت‌ بریده‌بوده‌ جاری‌ نمی‌شود و هم‌ چنین‌ بر زن‌. و آیا شهود حد قذف‌ دارند؟ محل‌بحث‌ است‌.
مسئله‌ 101 ـ حق‌ این‌ است‌ كه‌ در سنگسار. سنگ‌ زدن‌ دیگران‌ مشروط‌ به‌سنگ‌ زدن‌ شهود یا امام‌ نباشد. بلی‌ اگر شهود فرار كردند باحتمال‌ قوی‌محل‌ شبهه‌ است‌ و نمی‌توان‌ حد جاری‌ كرد.
مسئله‌ 102 ـ اگر یكی‌ از چهار شاهد عادل‌ مرد در زنای‌ زن‌ شوهرش‌باشد. ظاهراً شهادتش‌ قبول‌ و حد ثابت‌ می‌گردد.
مسئله‌ 103 ـ چنانچه‌ شهادت‌ بعضی‌ یا همه‌ شهود رد شد. اگر به‌ امری‌آشكار است‌. مانند كوری‌، فسق‌ ظاهر. بر شهود حد قذف‌ ثابت‌ است‌. وچنانچه‌ به‌ امری‌ پنهان‌ باشد. محل‌ خلاف‌ است‌. و بعید نیست‌ بر آنكس‌ كه‌شهادتش‌ رد نشده‌ حد قذف‌ نباشد.
مسئله‌ 104 ـ اگر مردی‌ را در حال‌ زنا با زن‌ خود دید (كه‌ زن‌ با خواست‌خود زنا می‌دهد) جماعتی‌ از فقهاء فرموده‌اند. شوهر می‌تواند هر دو رابكشد. و تحقیق‌ این‌ حكم‌ در باب‌ قصاص‌ مسئله‌ ذكر شده‌.
مسئله‌ 105 ـ چنانچه‌ در جای‌ محترم‌ مثلاً (حرم‌ یا مسجد یا محل‌ دفن‌ امام‌یا امامزاده‌ لازم‌ التعظیم‌ یا حسینیه‌) یا در زمانی‌ شریف‌ و محترم‌ مانند ماه‌مبارك‌ شب‌ یا روز، روز یا شب‌ جمعه‌، عید فطر، روز عرفه‌، عید قربان‌،روز عاشورا، تاسوعا و 27 رجب‌ زنا كرد. اضافه‌ بر حد زنا، گوشمالی‌ نیزاضافه‌ برای‌ هتك‌ حرمت‌ مكان‌ یا زمان‌ به‌ او داده‌ می‌شود.
مسئله‌ 106 ـ علامه‌ حلی‌ اعلی‌ الله مقامه‌ فرموده‌ اگر چهار شاهد عادل‌بزنای‌ مردی‌ شهادت‌ دادند. و چهار شاهد عادل‌ دیگر بر زنای‌ شهود اول‌ باآن‌ زن‌. حد بر مرد جاری‌ نمی‌شود.
مسئله‌ 107 ـ چنانچه‌ اقرار بحدّی‌ كرد. و آنرا تفسیر ننمود. بنا به‌ نظرمشهور علماء تازیانه‌ می‌خورد تا خود بخواهد وی‌ را نزنند. و در این‌مسئله‌ بحث‌ است‌.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92200
امروزامروز5
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته123
این ماهاین ماه939
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92200