www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

چگونگی‌ اجراء حد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسئله‌ 81 ـ هرگاه‌ بر جنایتكار تازیانه‌ و كشتن‌ یا سنگسار لازم‌ شد. اول‌تازیانه‌ می‌خورد. سپس‌ سنگسار شده‌ یا كشته‌ می‌گردد. و بر بدن‌ مرده‌تازیانه‌ زده‌ نمی‌شود. و هم‌ چنین‌ اگر چندین‌ حد بر وی‌ تعلق‌ گرفت‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ هیچكدام‌ فوت‌ نشده‌ حدود بر وی‌ اجراء می‌گردد.
مسئله‌ 82 ـ اولی‌ و احوط‌ است‌ كه‌ حد تازیانه‌ در شدت‌ سرما یا گرماصورت‌ نگیرد. در زمستان‌ وسط‌ روز و در تابستان‌ دو طرف‌ روز زده‌ شود.
مسئله‌ 83 ـ مردی‌ را كه‌ سنگسار می‌كنند تا بالای‌ ران‌ و زن‌ را تا سینه‌ دفن‌می‌كنند. و حق‌ این‌ است‌ كه‌ دفن‌ در مورد سنگسار واجب‌ است‌. خواه‌ زناباقرار زناكار ثابت‌ شده‌ یا به‌ شهادت‌ شهود یا آنكه‌ امام‌ خود علم‌ به‌ زنا دارد.
مسئله‌ 84 ـ مشهور بین‌ علماء این‌ است‌ كه‌ در صورت‌ اثبات‌ زنا به‌ اقرارامام‌ ابتداء سنگ‌ میزند. و در صورت‌ اثبات‌ به‌ بینه‌. شهود. پیش‌ از دیگران‌رجم‌ می‌كنند. و هرگاه‌ ابتداء نمودن‌ رجم‌ از امام‌ یا شهود با امر اهمی‌مزاحمت‌ داشت‌. این‌ حكم‌ از آنان‌ ساقط‌ می‌گردد.
مسئله‌ 85 ـ سنگ‌های‌ رجم‌ باید ریز باشند.
مسئله‌ 86 ـ اگر كسی‌ كه‌ باید سنگسار شود از گودال‌ گریخت‌. چنانچه‌ زنابه‌ شهادت‌ شهود ثابت‌ شده‌ او را برگردانده‌ تا سنگسار شود. قبل‌ ازگریختن‌ سنگی‌ به‌ وی‌ خورده‌ یا نخورده‌ باشد. و اگر زنا به‌ اقرار زنا كارثابت‌ شد. اگر سنگی‌ در حال‌ اجراء حد بر بدن‌ او خورده‌ او را برنمی‌گردانند. و بعضی‌ گفته‌اند سنگ‌ به‌ بدن‌ خورده‌ یا نخورده‌ اگر فرار كردمطلقاً برگشت‌ داده‌ نمی‌شود. و این‌ گفته‌ ضعیف‌ است‌.
مسئله‌ 87 ـ چنانچه‌ كسی‌ كه‌ باید تازیانه‌ بخورد فرار كرد. خورده‌ یانخورده‌ به‌ اتفاق‌ علماء او را بر می‌گردانند تا حد كامل‌ بر او اجراء شود.
مسئله‌ 88 ـ سزاوار است‌ برای‌ اجرای‌ حد مردم‌ را خبر كنند و حضورواجب‌ است‌ و كم‌ آن‌ یك‌ نفر است‌. و سه‌ نفر و ده‌ نفر نیز گفته‌اند و سه‌ نفراحوط‌ است‌.
مسئله‌ 89 ـ مشهور بین‌ علماء است‌ كه‌ مرد زناكار را در حالی‌ كه‌ دیده‌اندحد می‌زنند چنانچه‌ برهنه‌ بود برهنه‌ (البته‌ عورت‌ را می‌پوشند) و اگرلباس‌ پوشیده‌ باشد حد را لباس‌ پوشیده‌ بر وی‌ جاری‌ می‌كنند. و ظاهراًملاك‌ برهنه‌ یا پوشیده‌ بدن‌. حال‌ زنا است‌ نه‌ حال‌ دستگیری‌. و در موردپوشیده‌ لباسی‌ كه‌ مانع‌ از درد آمدن‌ وی‌ باشد مانند پوستین‌ و لباس‌های‌كلفت‌ از بدنش‌ بیرون‌ آورده‌ می‌شود.
مسئله‌ 90 ـ مرد زنا كار را بسخت‌ترین‌ زدن‌ تازیانه‌ می‌زنند و آن‌ را برجاهای‌ مختلف‌ بدن‌ پخش‌ كرده‌. از زدن‌ بر سر و صورت‌ و عورت‌خودداری‌ می‌كنند. و زن‌ را نشسته‌ تازیانه‌ می‌زنند و حتی‌ اگر در حال‌ زنالخت‌ بوده‌ برای‌ تازیانه‌ زدن‌ او را برهنه‌ نمی‌كنند.
مسئله‌ 91 ـ احوط‌ این‌ است‌ كه‌ تعدادی‌  از اخبار وارده‌ رعایت‌ شده‌.كسانی‌ كه‌ بر آنان‌ حد زنا مانند سنگسار است‌ یا مطلقاً حدی‌ دارند. اقدام‌ به‌سنگ‌ زدن‌ نكنند. گرچه‌ بعضی‌ آن‌ را مستحب‌ دانسته‌اند. در خبر(15)صحیح‌ از امام‌ ششم‌ امام‌ جعفر صادق‌ (علیه السلام)   وارده‌ شده‌ كه‌ مردی‌ در كوفه‌نزد امیرالمؤمنین‌ (علیه السلام)   چهار بار اقرار به‌ زنا كرده‌ (محصن‌ بوده‌) حضرت‌وی‌ را در گودالش‌ نهاد و رو به‌ مردم‌ كرده‌ فرمودند: این‌ حقوق‌ خداست‌.پس‌ هر كس‌ حقی‌ از خدا در گردن‌ دارد. برگردد و حد خدا را (یعنی‌سنگسار را) اقامه‌ نكند. مردم‌ برگشتند و خود حضرت‌ و حسن‌ و حسین‌(علیهم السلام) باقی‌ ماندند
مسئله‌ 92 ـ مسلمی‌ كه‌ باید سنگسار یا كشته‌ شود باید قبلاً غسل‌ میت‌ راانجام‌ دهد. و او را كفن‌ كرده‌ حنوط‌ نموده‌. بعد از كشته‌ شدن‌ بر وی‌ نمازبخوانند و در قبرستان‌ مسلمین‌ دفن‌ كنند.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92199
امروزامروز4
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته122
این ماهاین ماه938
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92199