www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

حد زنا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسئله‌1ـ زنا این‌ است‌ كه‌ انسان‌ آلت‌ مردی‌ خود را در عورت‌ زنی‌ یادختری‌ كه‌ بر او حرام‌ است‌ بدون‌ عقد و شبهه‌ فرو ببرد و مالك‌ آن‌ زن‌ یادختر نباشد و یا زن‌ و دختر سبب‌ شود كه‌ مردی‌ یا پسری‌ این‌ عمل‌ را بااو بدون‌ عقد و شبهه‌ و ملك‌ انجام‌ دهد.
مسئله‌2 ـ جماع‌ با شبهه‌ زنا نیست‌. خواه‌ شبهه‌ از یكی‌ باشد یا از هردو. در فرض‌ اول‌ نسبت‌ به‌ اشتباه‌ كننده‌ و در صورت‌ دوم‌ نسبت‌ به‌ هیچ‌كدام‌ زنا نیست‌.
مسئله‌ 3 ـ وطی‌ شبهه‌ (جماع‌ با شبهه‌) را چهار گونه‌ تعریف‌ كرده‌اند.مشهور علماء آن‌ را جماعی‌ دانسته‌اند كه‌ به‌ گمان‌ حق‌ داشتن‌ واقع‌ شود. درحالی‌ كه‌ حق‌ نداشته‌. و این‌ تعریف‌ بحث‌ دارد. و می‌شود آن‌ را موردی‌دانست‌ كه‌ حق‌ نداشته‌. لكن‌ خود را به‌ دلیلی‌ صاحب‌ حق‌ می‌پنداشته‌ كه‌ نزدعقلاء عذر به‌ شمار آید. بنابراین‌ اگر زن‌ یقین‌ كرد كه‌ مرد شوهرش‌ است‌ ویا مرد یقین‌ كرد كه‌ زن‌ همسر وی‌ است‌ و عملی‌ صورت‌ گرفت‌ آنكه‌ یقین‌داشته‌ زنا نكرده‌ و حد زنا ندارد و هم‌ چنین‌ در صورتی‌ كه‌ حجتی‌ (راه‌)شرعی‌ داشته‌ باشد.
مسئله‌ 4 ـ چنانچه‌ به‌ زن‌ شوهردارد و مرد كه‌ عادل‌ نباشند خبر دادندكه‌ شوهرش‌ مرده‌ یا او را طلاق‌ داده‌ و زن‌ احتمال‌ دروغ‌ داده‌ مردد باشدنمی‌تواند بعد از گذشت‌ ایام‌ عدّه‌ شوهر كند. و ندانستن‌ وی‌ شبهه‌حساب‌ نمی‌آید.
مسئله‌ 5 ـ در تحقق‌ زنا فرقی‌ بین‌ قبل‌ و دبر زن‌ نیست‌.
مسئله‌ 6 ـ زنا با آلت‌ بریده‌ شده‌ محقق‌ نمی‌شود.
مسئله‌ 7 ـ فرو بردن‌ تمام‌ خشفه‌ (ختنه‌ گاه‌) در زنای‌ قُبُل‌ معتبر است‌. امابه‌ احتمال‌ قوی‌ در زنای‌ دبر معتبر نیست‌.
مسئله‌ 8 ـ اگر زنا كننده‌ یا زنا دهنده‌ نداند زنا حرام‌ است‌ حد زنا بر وی‌جاری‌ نمی‌شود.
مسئله‌ 9 ـ وطی‌ شبهه‌ (جماع‌ با شبهه‌) گاهی‌ از یك‌ طرف‌ و گاهی‌ از هردو طرف‌ صورت‌ می‌گیرد. مثلاً اگر زن‌ به‌ مردی‌ خبر داد كه‌ شوهر ندارد ومرد باور كرد او را تزویج‌ نمود. بعد از نزدیكی‌ معلوم‌ شد زن‌ شوهرداراست‌ مرد زانی‌ نیست‌. تنها زن‌ زنا كرده‌.
مسئله‌ 10 ـ تزویج‌ ملت‌ مجوس‌ با محارم‌ خود شبهه‌ به‌ شمار می‌آید.لكن‌ مسلم‌ حنفی‌ یا شافعی‌ كه‌ مالك‌ یكی‌ از زنان‌ محرم‌ خود شد و می‌دانداز این‌ طریق‌ بر وی‌ حلال‌ نیست‌. نزدیكی‌ با او زناست‌. مگر آنكه‌ مرددنبوده‌ و معتقد به‌ حلال‌ بودن‌ باشد.

 

شرایط‌ حد

مسئله‌ 11 ـ در حد زنا چند چیز شرط‌ است‌:
1 ـ بلوغ‌
2 ـ عقل‌
3 ـ اختیار
بنابراین‌ حد زنا بر كودك‌ (دختر یا پسر كه‌ بالغ‌ نشده‌اند) جاری‌نمی‌شود. تنها كودك‌ در زنا كمتر از صد تازیانه‌ می‌خورد. و همچنین‌ دیوانه‌حد نمی‌خورد. و بر دختر بچه‌ نا بالغ‌ و زن‌ دیوانه‌ در زنا حد ثابت‌ نیست‌.و بالغ‌ یا بالغه‌ عاقله‌ اگر به‌ اكراه‌ تن‌ بر زنا داد. حد ندارد.
مسئله‌ 12 ـ اگر زن‌ زنا كرده‌ و ادعای‌ اكراه‌ كرد از وی‌ پذیرفته‌ می‌شود وحد نمی‌خورد. ولی‌ در قبول‌ ادعای‌ اكراه‌ بر زنا در مورد مرد اشكال‌ است‌گرچه‌ قبول‌ آن‌ بعید نیست‌.
مسئله‌ 13 ـ چنانچه‌ با زن‌ یا دختری‌ از روی‌ اكراه‌ جماع‌ صورت‌ گیردخواه‌ بكر باشد یا نه‌. مهرالمثل‌ بر زانی‌ ثابت‌ است‌.
مسئله‌ 14 ـ زن‌ یا مرد اگر در حال‌ مستی‌ زنا كرد حد دارد. یا نه‌ تفصیل‌دارد.
چنانچه‌ از روی‌ علم‌ و عمد و اختیار خود را مست‌ كرد و قبل‌ از آن‌ تصمیم‌بر زنا داشت‌ حد دارد.
مسئله‌ 15 ـ بینایی‌ شرط‌ حد زنا نیست‌. اگر مرد كور یا زن‌ كور زنا كرده‌باشد حد بر وی‌ جاری‌ می‌گردد.
مسئله‌ 16 ـ اگر در حال‌ خواب‌ زنا با كسی‌ صورت‌ گرفت‌ و نمی‌دانسته‌كه‌ در خواب‌ به‌ وی‌ تعدی‌ می‌شود یا او را در زنا وادار می‌كنند حد ندارد.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92200
امروزامروز5
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته123
این ماهاین ماه939
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92200