www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
پنجشنبه 27 دي 1397.
.
الخميس 11 جماد أول 1440.
.
Jan 17 2019.
.

آثار زنا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بسم الله الرحمن الرحیم
در تمام‌ قوانین‌ جهان‌ ظلم‌، ستم‌، تعدی‌ و تجاوز به‌ حدود و حقوق‌دیگران‌ نكوهیده‌ و در ادیان‌ آسمانی‌ برای‌ قسمتی‌ از آن‌ پاداش‌ سختی‌ مقررگردیده‌. و مواردی‌ كه‌ دارای‌ آثار بد و نتایج‌ شومی‌ باشد كیفر تا حد مرگ‌معین‌ شده‌. از آنها زنا است‌ كه‌ یكی‌ از پنج‌ چیزی‌ است‌ كه‌ اتفاق‌ عقلاء برحرمت‌ (روا نبودن‌) آن‌ نقل‌ شده‌ و در قرآن‌ كریم‌ نهی‌ صریح‌(1) از نزدیك‌شدن‌ به‌ زنا وارد و در روایات‌ مذهبی‌ تبعات‌ چندی‌ برای‌ زنا ذكر شده‌.
1 ـ هرآنگاه‌ زنا بعد از من‌ زیاد شد. مرگ‌ ناگهانی‌ زیاد شود.(2)
2 ـ بپرهیز از زنا چون‌ كه‌ بركت‌ را از بین‌ می‌برد و دین‌ را تباه‌ سازد.(3)
3 ـ یعقوب‌(علیه السلام)  به‌ پسر خود فرمود: پسرك‌ من‌ زنا نكن‌ كه‌ اگر پرنده‌ زناكند پرش‌ پراكنده‌ شود.(4)
4 ـ در زنا پنج‌ خصلت‌ است‌: 1 ـ آبرو را می‌برد، 2 ـ موجب‌ تنگدستی‌می‌شود، 3 ـ عمر را كوتاه‌ می‌كند، 4 ـ خشم‌ خداوند را دارد، 5 ـ خلود درآتش‌. پناه‌ به‌ خدا می‌بریم‌ از آتش‌. روایت‌ معتبر از امام‌ پنچم (علیه السلام)   از گفته‌پیغمبر بزرگوار اسلام‌.(5)
5 ـ در روایتی‌(6) از امام‌ ششم (علیه السلام)   داریم‌ كه‌ سخت‌ترین‌ عذاب‌ روزقیامت‌ از آن‌ مردی‌ است‌ كه‌ نطفه‌ خود را در رحمی‌ كه‌ بر او حرام‌ است‌قرار دهد.
6 ـ در روایتی(7) دیگر از امام‌ ششم‌ (علیه السلام)   از گفته‌ پیغمر(صلی الله علیه و آله و سلم) داریم‌ كه‌فرزند آدم‌ كاری‌ نمی‌كند كه‌ نزد خداوند بزرگتر از این‌ كارها باشد 1 ـمردی‌ پیغمبر با امامی‌ را بكشد 2 ـ خانه‌ كعبه‌ را كه‌ خداوند قبله‌ عبادت‌قرار داده‌ منهدم‌ سازم‌ 3 ـ آب‌ خود (نطفه‌ خود) را از روی‌ حرام‌ در زنی‌بریزد.
7 ـ عبد الله بن‌ سنان‌(8) در حدیثی‌ از امام‌ ششم‌(علیه السلام)   روایت‌ كرده‌ كه‌عیسی‌ علی‌ نبینا و آله‌ و علیه‌ السلام‌ به‌ حواریین‌ فرمود: موسی‌ شما را امركرد قسم‌ دروغ‌ نخورید و من‌ شما را دستور می‌دهم‌ كه‌ قسم‌ به‌ خداراست‌ و دروغ‌ نخورید. گفتند بیش‌ از این‌ بفرما. فرمود: موسی‌ شما را امركرد زنا نكنید. و من‌ شما را امر می‌كنم‌ كه‌ با خود حدیث‌ نفس‌ درباره‌ زنانكنید تا به‌ رسد كه‌ زنا كنید. همانا هر كس‌ با خود حدیث‌ به‌ زنا كند. مانندكسی‌ است‌ كه‌ در اطاقی‌ كه‌ رنگارنگ‌ منقّش‌ است‌. آتشی‌ بر پا كند و دودآن‌ نقشه‌ را خراب‌ ساخته‌ گرچه‌ اطاق‌ نسوزد.
8 ـ لعنت‌ خدا را زانی‌ها كه‌ توبه(9) نكرده‌ دارند.
9 ـ علی‌ بن‌ سالم‌ (10)از امام‌ هفتم‌ ابی‌ ابراهیم‌(علیه السلام)    نقل‌ كرده‌: بپرهیز از زناچرا كه‌ روزی‌ را ناقص‌ كرده‌ (از بین‌ می‌برد) دین‌ را فساد می‌دهد.
10 ـ روایت‌ عبد الله بن‌ میمون‌ قداح(11) از امام‌ ششم(علیه السلام)  دارد كه‌ برای‌زنا كار شش‌ خصلت‌ است‌. سه‌ در دنیا و سه‌ در آخرت‌. اما آنچه‌ در دنیااست‌: 1 ـ نور روی‌ را ببرد، 2 ـ باعث‌ تنگدستی‌ می‌گردد، 3 ـ نابودی‌ راسرعت‌ می‌دهد و آن‌ سه‌ كه‌ راجع‌ به‌ آخرت‌ است‌: 1 ـ خشم‌ پروردگار، 2ـ بدی‌ حساب‌، 3 ـ ماندن‌ در آتش‌.
11 ـ و در روایتی(12) كه‌ متعرض‌ وصیت‌ پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)  اسلام‌ بعلی‌(علیه السلام)   است‌ همین‌ شش‌ خصلت‌ را شرح‌ می‌دهد.
12 ـ و در روایتی‌ صحیح(13) از امام‌ ششم‌ (علیه السلام) وارد شده‌ سه‌ كس‌اند كه‌خداوند با آنان‌ سخن‌ نمی‌گوید و آنان‌ را پاكیزه‌ نسازد و عذاب‌ دردناك‌دارند، یكی‌ از آنان‌ زنی‌ است‌ كه‌ دیگری‌ رابر فراش‌ مرد خود راه‌ دهد.
13 ـ در روایتی‌(14) دیگر امام‌ ششم‌ (علیه السلام)  از گفته‌ امیر المومنین(علیه السلام)   فرموده‌: بزرگترین‌ زنا را به‌ شما خبر ندهم‌؟ گفتند: چرا. فرمود: آن‌ زنی‌است‌ كه‌ مردی‌ را بر فراش‌ شوهر خود راه‌ داده‌ فرزندی‌ از غیر شوهرآورده‌ به‌ شوهر بچسباند. آن‌ است‌ كه‌ خداوند با وی‌ سخن‌ نگفته‌، روزقیامت‌ نظر به‌ او ندارد و پاكش‌ نمی‌سازد و عذاب‌ دردناك‌ دارد.
اشك‌ تمساح‌ كه‌ طرفداران‌ حقوق‌ بشر با اعتراض‌ بر احكام‌ تأدیبی‌ واجراء حدود و كیفرهایی‌ كه‌ برای‌ تعدّی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ خصوص‌ تعدّی‌به‌ حریم‌ عفت‌ معین‌ شده‌. می‌ریزند نتیجه‌ای‌ جز ترویج‌ فساد و بی‌بند وباری‌ و تشویق‌ تبهكاران‌ نداشته‌. وبهترین‌ راه‌ جلوگیری‌ از فساد به‌ كیفر رساندن‌ مجرم‌ تبهكار. و بهترین‌كیفرها همان‌ است‌ كه‌ در اسلام‌ بیان‌ شده‌. و به‌ اختلاف‌ زمان‌ و مكان‌تغییرپذیر نیست‌. بلی‌ مواردی‌ استثنایی‌ داریم‌ كه‌ در جای‌ خود در این‌رساله‌ بیان‌ شده‌.

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
92206
امروزامروز11
دیروزدیروز19
این هفتهاین هفته129
این ماهاین ماه945
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها92206