تروك احرام‏

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فهرست مطلب

در گذشته گفته شد كه احرام به تلبيه يا اشعار يا تقليد محقق مى‏شود و بدون آنها احرام منعقد نخواهد شد ، هر چند نيّت احرام حاصل شده باشد . پس هرگاه مكلف محرم شد ، بيست و پنج چيز بر او حرام مى‏شود كه آنها را تروك احرام مى‏نامند :
 1 - شكار حيوان صحرايى . 2 - نزديكى با زنان . 3 - بوسيدن زن . 4 - دست زدن يا لمس زن . 5 - نگاه كردن به زن از روى شهوت . 6 - استمناء . 7 - عقد نكاح . 8 - استعمال بوى خوش . 9 - پوشيدن لباس دوخته بر مردان . 10 - سرمه كشيدن . 11 - نگاه در آيينه . 12 - پوشيدن چكمه و جوراب بر مردان . 13 - دروغ گفتن و دشنام دادن . 14 - مجادله ( بگو مگو كردن ) . 15 - كشتن شپش و مانند آن . 16 - زينت كردن . 17 - روغنمالى بدن . 18 - كندن موى بدن يا برطرف كردن آن . 19 - پوشاندن سر بر مردان و سر زير آب فرو بردن حتى براى زنان . 20 - پوشاندن رو بر زنان . 21 - زير سايه رفتن بر مردان . 22 - خارج نمودن خون از بدن . 23 - ناخن گرفتن . 24 - دندان كشيدن . 25 - همراه داشتن سلاح .
 و تفصيل اين امور در مسائل ذيل بيان خواهد شد .
 

نشانی دفتر

قم: خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه شماره 28، فرعی شماره 8 پلاک 92

سیرجان: بلوار دکتر صادقی، مقابل داروخانه آریا

جدیدترین مطالب

15 مهر 1392
15 مهر 1392
15 مهر 1392
www.alrahmati.com ©2019