تنبيه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چند سالى است كه صفا و مروه را توسعه داده و سه راه براى آن وجود دارد و انتخاب راه وسط كه اكثر از آنجا سعى مى‏كنند هيچ اشكال ندارد و اشكال در طبقه دوم و طبقه زير است و سعى در طبقه دوم اشكال دارد و در زير زمين نيز بى‏اشكال نيست .

نشانی دفتر

قم: خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه شماره 28، فرعی شماره 8 پلاک 92

سیرجان: بلوار دکتر صادقی، مقابل داروخانه آریا

جدیدترین مطالب

15 مهر 1392
15 مهر 1392
15 مهر 1392
www.alrahmati.com ©2019