نماز طواف

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واجب سوم از واجبات عمره تمتع ، دو ركعت نماز طواف است كه مانند نماز صبح مى‏باشد مكلف مخير است كه آن را بلند يا آهسته بخواند ، و واجب است در نزديكى مقام ابراهيم آورده شود و احوط بلكه أظهر اين است كه پشت مقام باشد و در صورت عدم  تمكن ، با مراعات نزديكى به مقام بنا بر احتياط و جلو قرار دادن آن در جاى ديگر مسجد مى‏تواند بياورد و اين حكم نماز طواف واجب است و نماز طواف مستحب در هر جاى مسجد باشد جايز است .
مسأله 331 ـ كسى كه از روى علم و عمد نماز طواف را نياورد حجش بنابر احتياط لازم اگر اقوى نباشد باطل است زيرا كه بدون اين نماز ، سعى باطل خواهد بود .
مسأله 332 ـ نماز طواف بايستى بعد از طواف فوراً آورده شود كه در عرف نگويند بين طواف و نماز فاصله شده است .
مسأله 333 ـ هرگاه فراموش كرد نماز طواف را بخواند و سعى نمود و بعد از سعى يادش آمد كه نماز طواف را نخوانده ، فوراً نماز طواف را بخواند و اعاده سعى واجب نيست اگر چه احوط است و چنانچه در اثناى سعى يادش بيايد ، سعى را قطع كرده و نماز طواف را در جايى كه گفته شد بياورد و سپس سعى را از جايى كه قطع كرده تمام نمايد و چنانچه بعد از بيرون رفتن از مكه يادش بيايد كه نماز طواف را نخوانده ، بايستى به مكه برگشته و نماز را در جاهايى كه گفته شد بياورد و در صورتى كه نتواند به مكه برگردد هر جا كه يادش آمد بياورد و مى‏تواند نائب بگيرد كه به نيابت وى نماز را در مقام بخواند . بلى اگر بتواند به حرم برگردد احوط و اولى اين است كه برگشته و نماز را در حرم بياورد و اگر به منى رسيده ، بعيد نيست حتى با تمكن از برگشتن بتواند نماز را در آنجا بخواند ولى احتياط مراعات مشقت است و حكم كسى كه نماز طواف را به جهت نادانى ترك كرده ، حكم كسى است كه فراموشش كرده و فرقى بين جاهل قاصر و مقصر در اين جا نيست .
مسأله 334 ـ هرگاه نماز طواف را فراموش نمود و تا دم مردن يادش نيامد و مُرد ، بر وليش واجب است آن را قضاء نمايد .
مسأله 335 ـ هرگاه قرائت نمازگزار غلطى داشته باشد ، در صورتى كه نتواند آن را درست كند ، اشكالى در اكتفاى به آنچه مى‏تواند در نماز طواف و غير آن نيست و همان اندازه كافى است و چنانچه مى‏تواند آن را تصحيح ( درست ) كند ، لازم است تصحيح نمايد و اگر در اين كار اهمال و سهل‏انگارى كرد تا وقت تنگ شد احوط است كه به اندازه‏اى كه مى‏تواند نماز طواف را بياورد و آن را به جماعت بخواند و نايب هم براى خواندن بگيرد .
مسأله 336 ـ هرگاه كه قرائتش درست نيست و در نادانى خود معذور باشد ، نمازش صحيح است و حاجتى به اعاده ندارد ، حتى اگر بعد از نماز دانست كه قرائتش اشكال داشته ولى اگر معذور نبوده لازم است پس از تصحيح نماز را اعاده كند و حكم كسى كه نماز طواف را فراموش كرده بر او جارى مى‏شود .

نشانی دفتر

قم: خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه شماره 28، فرعی شماره 8 پلاک 92

سیرجان: بلوار دکتر صادقی، مقابل داروخانه آریا

جدیدترین مطالب

15 مهر 1392
15 مهر 1392
15 مهر 1392
www.alrahmati.com ©2019