زندگینامه

زندگینامه آیة الله حاج شیخ محمد رحمتی

مناسک حج

احكام سعى

در گذشته گفته شد كه سعى از اركان حج است و با ترك آن عمداً با علم يا جهل به حكم يا موضوع تا زمانى كه تداركش پيش از وقوف به عرفات ممكن نشود ، حج باطل و اعاده‏اش در سال بعد اگر حجة الاسلام يا نذر مطلق و مانند آن بود لازم است . ولى آيا احرامش نينز باطل خواهد بود…

تنبيه

چند سالى است كه صفا و مروه را توسعه داده و سه راه براى آن وجود دارد و انتخاب راه وسط كه اكثر از آنجا سعى مى‏كنند هيچ اشكال ندارد و اشكال در طبقه دوم و طبقه زير است و سعى در طبقه دوم اشكال دارد و در زير زمين نيز بى‏اشكال نيست .

سعى

واجب چهارم از واجبات عمره تمتع ، سعى بين صفا و مروه است . و خود يكى از اركان است كه اگر…

مستحبات نماز طواف

در نماز طواف مستحب است بعد از حمد در ركعت اول سوره توحيد و در ركعت دوم سوره جحد را بخواند…

نماز طواف

واجب سوم از واجبات عمره تمتع ، دو ركعت نماز طواف است كه مانند نماز صبح مى‏باشد مكلف مخير…

شك در عدد اشواط

 مسأله 319 - هرگاه بعد از تمامى طواف و تجاوز از محل شك نمايد كه آيا طوافم هفت شوط يا كمتر…

نشانی دفتر

قم: خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه شماره 28، فرعی شماره 8 پلاک 92

سیرجان: بلوار دکتر صادقی، مقابل داروخانه آریا

جدیدترین مطالب

15 مهر 1392
15 مهر 1392
15 مهر 1392
www.alrahmati.com ©2019